Reprezentowana przez Miłosza Ciesielskiego firma „ALABASTER” – Sztukatorstwo (rok założenia 1994) oferuje Państwu usługi w dziedzinie konserwacji zabytków architektury oraz aranżacji i stylizacji sztukatorskiej wnętrz i elewacji. Specjalizacją firmy są usługi z zakresu sztukatorstwa, jednakże możliwość realizacji zabiegów konserwatorskich przy znacznej ilości obiektów, umożliwiła nam zdobycie szerszego doświadczenia zawodowego, co w konsekwencji rozszerza spektrum działalności firmy na renowacje szeroko pojętego detalu architektonicznego: kamienia, gipsu czy materiałów ceramicznych.

Doświadczenie w branży oraz fachowość wykonawstwa potwierdzona jest m.in.: wieloletnią praktyką zawodową, licznymi referencjami, tytułem „Mistrza” w zawodzie sztukatora oraz dyplomem magisterskim wydanym na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo. Mechanizm działalności firmy ukierunkowany jest na dwóch płaszczyznach. W pierwszym przypadku aktywność zawodowa polega na ścisłej współpracy z różnorodnymi podmiotami o profilu budowlano – konserwatorskim, zasadniczo w charakterze podwykonawcy. W drugim, realizujemy zabiegi samodzielnie, stosowanie do własnych możliwości logistycznych.

W przypadku podwykonawstwa, realizujemy zakres prac odpowiadający profilowi firmy. Wśród zabiegów podwykonawczych istnieje naturalnie wiele konfiguracji współpracy. Możemy pełnić rolę uzupełniającą, w przypadku już istniejącego zespołu zawodowego, możemy sprawować akcent nadzorczy w realizacjach ogólnobudowlanych gdzie procentowo pojawiają się zabiegi szeroko pojętej konserwacji zabytków jak również pełnić rolę producentów i dostawców gotowych prefabrykatów architektonicznych. Realizacje samodzielne dotyczą zawężonego aspektu prac budowlanych i skupiają się wyłącznie na zabiegach konserwatorsko - sztukatorskich, w skali odpowiadającej możliwościom logistycznym zespołu.

Mimo, iż specjalizacją firmy są usługi realizowane w kontekście ochrony dóbr kultury, obszar działalności nie ogranicza się wyłącznie do zabiegów stricte konserwatorskich. Zakres oferowanych usług dotyczy także zabiegów polegających na stylizacji i wystroju sztukatorskim obiektów architektonicznych. W tym przypadku dotyczy to zarówno stylizacji wnętrz jak i elewacji. Istotnym aspektem jest fakt, iż ww. zabiegi dotyczą zarówno wystrojów operujących paletą form historyzujących jak i noszących znamiona współczesności. Wieloletnia praktyka zawodowa zaowocowała pokaźnym zbiorem różnego rodzaju ornamentyki, detalu architektonicznego, wzorów profili architektonicznych oraz przykładów aranżacji sztukatorskich co w konsekwencji wraz z profilem wykształcenia znacząco ułatwia ustalenie i wybór ostatecznych projektów planowanych kompozycji. W przypadku prac aranżacyjnych realizujemy zarówno własne projekty autorskie oraz, co cenimy w sposób szczególny, urzeczywistniamy projekty zlecone, wykonywane bezpośrednio przez projektantów, biura architektoniczne oraz studia aranżacji i wystroju wnętrz.

Podsumowując, zapraszamy do współpracy podmioty o profilu budowlano – konserwatorskim, biura architektoniczne, studia aranżacji i wystroju wnętrz oraz osoby prywatne.

alabster-czarne-tlo

ALABASTER”- Sztukatorstwo
mgr Miłosz Piotr Ciesielski
ul. Walecznych 91/3
70 -774 Szczecin
tel. kom. 501 188 185
tel. 91 4612 243
e-mail: milosz.ciesielski@wp.pl

Szczegółowy zakres usług konserwatorsko – sztukatorskich: 

  • renowacja wystrojów sztukatorskich – in situ,
  • wystrój wnętrz i elewacji wg projektów,
  • odtwarzanie, uzupełnianie oraz produkcja elementów sztukatorskich,
  • konserwacja i renowacja detalu architektonicznego (kamień, gips, ceramika etc.),
  • czyszczenie i renowacja elewacji i murów kamienno-ceglanych.